تازه ترین خبرها

حزب کنکره ملی افغانستان امروز با امضا نمودن در پایی طومار اقدام عملی برای تغییر نظام جهموری افغانستان به فدرالی اعلام نمود

Posted on چهارشنبه 31 جوزا 1396

که رهبری این حزب ازین پس رسمآ برای این اقدام با نهاد های بین المللی وارد صحبت میشوند. عبدالطیف پدارم رییس این حزب نظام فدرالی در کشور را پایان بحران میداند و میگوید که نظام سیاسی متمرکز پاسخگوی نیازمندی های جامعه افغانستان نیست.پس از اتهام، حزب کنکره ملی مبنی بر ناتوانی نظام جمهوری در پیوند به حل چالش های کلان افغانستان؛ حالا این حزب رسمآ طوماری را برای اقدام عملی جهت تغییر نظام جمهوری به فدرالی به امضا رساند. عبدالطیف پدارم که چندی پیش با سخنان تندش در مورد تغیر نظام سروصدا های زیادی برپا کرد، می گوید که وی با طرح نظام فدرالی به دنبال جلوگیری از تجزیه شدن افغانستان و رشد متوازن اقتصادی بر اساس ساختار این نظام در کشور است.هرچند طرح نظام فدرالی چندین سال است که از سوی حزب کنگره ملی دنبال می شودوبرای ؛ اما این نخستین بار است که این حزب طوماری را برای عملی سازی این نظام در افغانستان به امضا میرساند.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام